Reklama na Odpadneš.sk

Jozef Kulich
CEO, Odpadneš.sk

Objednať reklamu
Prečo inzerovať na Odpadneš.sk?

Sme jednotka medzi vyhľadávačmi zliav
Mesačne sprostredkujeme obrat väčší ako 400.000 eur
Konverzný pomer je priemerne dlhodobo väčší ako 1,5%
Mesačne nás navštívi viac ako 240.000 reálnych užívateľov
Denne nás navštívi viac ako 15.000 reálnych užívateľov
Dáta o publiku na Odpadneš.sk
Poskytované rozmery pre vaše kampane
Rozmer 250x250 (alt. 280x280)
web rozhranie
Rozmer 728x90 (alt. 468x60)
web rozhranie
Rozmer 160x600 (alt. 120x600)
web rozhranie
Rozmer 960x110
web rozhranie
Branding
web rozhranie
Hlavička 600x190
mailing

Objednať reklamný priestor

ZAVRIEŤ

Táto služba je dostupná len
registrovaným používateľom

Tak neváhaj a napíš svoj e-mail, a využívaj Odpadneš.sk!


 
Zadajte funkčnú e-mailovú adresu!

Je to zadarmo           Bez viazanosti           S možnosťou odhlásenia