Atraktívne celoročné cestovné poistenie za extra výhodné ceny - pre jednotlivcov aj pre rodiny do Európy aj do celého sveta.

Popis ponuky
Chystáte sa na exotickú dovolenku, predĺžený víkend v európskej metropole alebo rodinnú dovolenku do Chorvátska? Cestujte bez obáv s Celoročným cestovným poistením ZľavaDňa.

V spolupráci s ERGO Poisťovňou a.s. sme namixovali výhodné balíky pre jednotlivcov aj rodiny, ktoré praje vašim peňaženkám a pokrýva všetky dôležité položky. Bon voyage ;)

Limity poistných plnení pre individuálne i rodinné celoročné poistenie:

Európa, stredomorie a zakaukazské krajiny

SVET

Charakteristika poistných rizík (jednotlivé poistné krytia a limity sú stanovené v limitoch poistného plnenia)

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí (LNvZ)

Z poistenia liečebných nákladov vám uhradíme neodkladné, nevyhnutné a účelne vynaložené náklady na ošetrenie akútneho ochorenia a úrazu. Kryté sú náklady na lekárske ošetrenie, hospitalizácu, zdravotný materiál, lieky, diagnostické vyšetrenia, prepravu do zdravotníckeho zariadenia v zahraničí, ambulantnú prepravu na Slovensko ako aj prípadný prevoz telesných pozostatkov na Slovensko.

Poistenie nákladov na opatrovníka

V prípade hospitalizácie v zdravotníckom zariadení v dôsledku úrazu alebo choroby ak váš zdravotný stav nebude dovoľovať prevoz do Slovenskej republiky, asistenčná spoločnosť zabezpečí a ERGO Poisťovňa, a.s. uhradí jednému rodinnému príslušníkovi, alebo určenej osobe (opatrovníkovi) primerané cestovné náklady spolu s nákladmi na stravu a ubytovanie na mieste, kde budete hospitalizovaný.

Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby

V prípade straty, zničenia alebo krádeže batožiny vám nahradíme škodu za stratenú/odcudzenú batožinu.

Poistenie pre prípad úrazu

V prípade úmrtia následkom úrazu vyplatíme oprávnenej osobe poistného limitu a v prípade vzniku trvalý následkov úrazu vyplatíme poistné plnenie vo výške toľkých percent z poistného limitu, koľkým zodpovedá rozsah trvalých následkov.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Z poistenia zodpovednosti za škodu nahradíme za vás škodu na živote, zdraví, zničením veci, poškodením veci alebo inú majetkovú ujmu vyplývajúcu zo škody na živote a zdraví, ktorú by ste spôsobili tretej osobe v zahraničí.

Poistenie právnej pomoci a kaucie

Z poistenia právnej pomoci vám uhradíme nevyhnutné a účelne vynaložené náklady na právnu pomoc, zastupovanie advokátom pred súdom v prípade zahájenia alebo hrozby trestného, priestupkového alebo občianskoprávneho konania voči vám alebo v prípade vášho zadržania alebo hrozby zadržania úradmi v zahraničí. V prípade poistnej udalosti sprostredkuje asistenčná spoločnosť neodkladnú právnu pomoc, uhradí náklady na ňu, ako aj prípadné náklady na kauciu.

Poistenie storna cesty

Poistením storna cesty vám preplatíme storno poplatky leteckých spoločností, ubytovacích zariadení alebo iných nákladov, ktoré vzniknú z dôvody stornovania zakúpenej letenky, dovolenky, ubytovania a podobne z dôvodu choroby, úrazu, alebo aj v prípade ak ste neurobili štátnice a opravný termín je práve v čase vami zakúpenej dovolenky, alebo ste napríklad dostali predvolania na súd.

Poistenie poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty cestovných dokladov

V prípade straty, krádeže, zničenia cestovných dokladov (cestovný pas, občiansky preukaz, vodičské oprávnenie vystavené na meno poisteného, technický preukaz vozidla poisteného, pokiaľ toto vozidlo bolo použité na cestu do zahraničia) uhradíme nevyhnutné náklady na zaobstaranie náhradných dokladov.

Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby

V poistení je rovnako krytý aj zásah Horskej služby na území Slovenskej republiky, a s tým súvisiace náklady vrátane prípadného zásahu Leteckej záchrannej služby.

Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby sa vzťahuje na horské oblasti v územnej pôsobnosti Horskej záchrannej služby, ktorými sú Belianske Tatry, Malá Fatra, Nízke Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, Slovenský raj, Veľká Fatra, Vysoké Tatry, Západné Tatry.

A navyše v Celoročnom cestovnom poistení ZlavaDna.sk SVET máte kryté nasledujúce riziká:

Poistenie pre prípad omeškania batožiny počas leteckej prepravy

V prípade meškania batožiny nahradíme nevyhnutné náklady na náhradné osobné potreby a oblečenie.

Poistenie oneskorenia letu

V prípade oneskorenia letu Vám uhradíme náklady na nevyhnutné náklady, občerstvenie, stravu, hygienické potreby.

Poistenie technickej pomoci v zahraničí

V prípade, že sa Vám auto pokazí v zahraničí alebo budete mať dopravnú nehodu, zabezpečíme odťah a opravu vozidla alebo náhradné ubytovanie počas opravy vozidla.

Informatívny prehľad nákladov v zahraničí na lekársku starostlivosť na základe našich skúseností:

  • Návšteva lekára – žalúdočné problémy, Grécko - 196 €
  • Ambulantné ošetrenie - vyvrtnutý členok, Rakúsko - 1.080 €
  • Denné liečenie v nemocnici, jednotka intenzívnej starostlivosti, Francúzsko - 4.000 €
  • Operácia slepého čreva, Európa - 5.200 €
  • Letecký ambulantný prevoz pacienta, Tunis – Bratislava - 18.800 €

Recenzie k ponuke0
0 recenzií
Táto ponuka nemá žiadne recenzie.
Kúpené:
2220x
Vyprší:
12.8.2017
Poskytuje:


17,90 €
17,90 €
Viac o ponuke

Tieto ponuky by vás mohli zaujímať