Ponuky v okolí

Character may be manifested in the great moments, but it is made.

Vyšetrenie ciev artériografom – prevencia srdcového infarktu a mozgovej príhody.

CARDIOCARE
0 / 5
24
Popis ponuky

Čo je artériograf?

Tento v Maďarsku vyvinutý prístroj je schopný snímať a hodnotiť tlak a pulzové vlny na ramene spôsobom podobným meraniu krvného tlaku. Toto jednoduché meranie poskytuje presné informácie o stave všetkých tepien. Pomocou automatického hodnotenia je možné diagnostikovať srdcovo-cievne ochorenia ešte pred objavením sa vážnych zdravotných problémov.

Čo meria prístroj a ako?

Samotné meranie sa podobá jednoduchému meraniu krvného tlaku, avšak dokáže stanoviť viac než len samotný systolický a diastolický tlak krvi. Manžeta priložená na ramene vie detekovať celé pulzové krivky, ktoré prakticky zodpovedajú zmenám krvného tlaku. Tieto krivky dokáže prístroj pretransformovať na elektronický signál, následne ich počítačový program analyzuje.

Získaná informácia charakterizuje:

- funkciu malých tepien, ktorých celková plocha je najväčším orgánom nášho tela,

- tlakové pomery v hlavnej tepne (aorte) v tesnej blízkosti srdca a takto stanoviť bezprostrednú záťaž srdca.

Touto metódou sa dajú získať dôležité informácie o funkcii buniek v cievnej stene a o pružnosti hlavnej tepny (aorty). Čím pružnejšia je stena tejto tepny, tým je aorta zdravšia.

Z praktického hľadiska sa toto 15-minútové meraniepodobá viacnásobnému meraniu krvného tlaku (ďalej len KT). Počas merania sa stanovuje hodnota 12 parametrov, medzi ktorými sú aj hodnoty opisujúce stav tepien veľkého a menšieho kalibru. Je to dôležité pre to, lebo tradičné meranie TK neposkytuje dostatok informácií o stave klienta. Ochorenie môže začať už v útlom detskom veku, keď ešte nikto nepochybuje o svojom zdraví. Špeciálnym meraním TK artériografom sa nám naskytne pohľad do funkcií tepien v akomkoľvek veku.

Čo robiť po meraní?

O výsledkoch merania je k dispozícii tlačený nález, na základe ktorého môže lekár rozhodnúť o eventuálnych ďalších vyšetreniach a úprave liečby. Na získanom náleze sa zobrazujú parametre opisujúce pružnosť tepien: údaje hodnotiace všeobecný stres, ktorému sú vystavené, ďalej rýchlosť pulzovej vlny aorty, ktorá úzko súvisí s pružnosťou a rigiditou aorty a napokon centrálny tlak aorty, ktorý opisuje tlakové pomery blízko srdca.

Hodnotenie stavu tepien artériografom je zo súčasne dostupných metód najjednoduchšie a najdostupnejšie v porovnaní s inými metódami, ktoré sa dajú použiť na diagnostický skríning. Zobrazí aterosklerotické zmeny a náchylnosť na ne v najvčasnejšom štádiu. Zvláštnosťou a najväčšou výhodou tejto metodiky je skutočnosť, že to dokáže už v asymptomatickom (bezpríznakovom) štádiu, keď je ešte šanca na prevenciu a včasnú liečbu.

Zobraziť menejZobraziť viac
19 €
25 €

Poskytuje
Tagy
Recenzie k ponuke (0)

0,00/5Nehodnotené
Hodnotené 0x
19 €
25 €

Poskytuje
Tagy

Aj tieto ponuky by sa vám mohli páčiť

50
25