Ponuky v okolí

Character may be manifested in the great moments, but it is made.

Energetické certifikáty budov

35
Popis ponuky

Úsporné a racionálne využívanie prírodných zdrojov a požiadavky na ochranu životného prostredia sú v súčasnosti prioritami. Spotreba energie v budovách tvorí významný podiel z celkovej spotreby energie. Snaha o jej zníženie sa premieta aj do oblasti správy budov a bude mať takisto vplyv na trh s nehnuteľnosťami. Významným nástrojom sa v tejto súvislosti stáva energetická certifikácia budov.

Význam Energetickej certifikácie

Ak ideme kupovať chladničku, zistíme, že v ponuke je veľké množstvo chladničiek a rozhodnutie, ktorú si vybrať v nemalej miere ovplyvní energetický štítok, ktorý nás informuje o spotrebe danej chladničky. Ak sa chceme správne rozhodnúť pri investovaní do novej nehnuteľnosti, alebo pri nájme nehnuteľnosti, potrebujeme zistiť či budova nespotrebuje veľa energie a na to slúžia energetické certifikáty budov.

Na každom energetickom certifikáte musia byť uvedené rámcové návrhy energeticky úsporných opatrení, ktoré sa v budove dajú uskutočniť. Opatrenia majú byť rozdelené na opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy a na organizačné opatrenia v správe budovy.

Ak už sme vlastníkmi alebo kupcami existujúcej budovy, alebo máme záujem kúpiť byt v konkrétnom dome, treba vedieť, čo sa s budovou dá urobiť, aby bola lepšia a energeticky úspornejšia, resp. s akými opatreniami, a tým aj výdavkami treba v budúcnosti na tento účel počítať. Tak možno určiť potenciál energetických úspor v budove a zistiť, v akej triede bude budova po realizácii týchto opatrení. Investorovi v spolupráci so správcom budovy to umožňuje lepšie poznať svoje budovy a plánovať jednotlivé investície so znalosťou ich efektov.

Energetické certifikáty predstavujú zároveň dôležitý nástroj na skvalitnenie a dosiahnutie väčšej transparentnosti trhu s nehnuteľnosťami.
Je zrejmé, že na miestnom nasýtenom trhu s príslušným druhom budov (napr. administratívne budovy a pod.) budú kvalitnejšie budovy s nižšími prevádzkovými nákladmi na energiu (deklarované energetickým certifikátom) hodnotnejšie a bude o ne väčší záujem, čím dosiahnu aj vyššiu cenu pri predaji.

Spoločnosť Delphia s.r.o ponúka komplexné a rýchle spracovanie energetických certifikátov budov - celoslovenská pôsobnosť

Energetickú certifikáciu vykonáva:


  • Pri kolaudácií budovy
  • Pri predaji budovy
  • Pri prenájme budovy
  • Pri významnej obnove budovy

Spoločnosť Delphia s.r.o vydala od roku 2008 celkom 7186 Energetických certifikátov z toho:

  • 5573 - Rodinných domov
  • 791 - Bytových domov
  • 301 - Administratívnych budov
  • 521 - Ostatných objektov
Certifikáty vystavila aj spoločnostiam Tesco, Aupark Žilina, Jysk, Moundfield, Asko a mnohým ďalším.

130 €
200 €

Kúpené
1x
Poskytuje
Recenzie k ponuke (0)

0,00/5Nehodnotené
Hodnotené 0x
130 €
200 €

Kúpené
1x
Poskytuje

Aj tieto ponuky by sa vám mohli páčiť

50
46
55
38